לתמוך למען הזהות והחירות שלך. הקמפיין יעזור לנו להשפיע על אנשים רבים להצביע זהות.
תקבל בתמורה אותנו כנציגים שלך בכנסת.
לקמפיין הבחירות בפעילויות השונות שבו - פעילויות שטח, פעילויות פרסומיות, פעילויות יום בחירות ועוד.
אין הגבלה למספר התמיכות, בתנאי שסכום התמיכה אינו עולה על 23,000 ש"ח לבית אב בשנה האחרונה.
אכן. לפי הוראות החוק סכום התמיכה המקסימלי הוא 23,000 ש"ח לבית אב בשנה האחרונה.

₪117,909 גויסו מתוך ₪480,000

25%
  • 0 ימים שנשארו
  • 498 תומכים